/ art projects and series

The faces of quarantine [2020]

Rumours About Angels 2 [2005]

Idea Projektu narodziła się w 2000 roku, kiedy artysta plastyk Jarosław Kubicki stworzył serię obrazów pokazujących anioły w nowoczesnej technologicznej oprawie. Piękno projektu oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne zyskały aprobatę środowisk związanych ze sztuką nowoczesną.

Piękno kontrastujące z naturalizmem i nowoczesne technologie – tak w skrócie można opisać Rumours About Angels II: Birth Process. Narodziny anioła są w istocie metaforą ukazującą losy piękna w czasach przepełnionych dążeniem za innymi wartościami. Sam anioł został potraktowany jako uniwersalny symbol kulturowy, pozbawiony znaczeń religijnych. Artyści podkreślają znaczenie kontrastów jako czynnika powtarzającego się w koncepcji zarówno obrazów i wizualizacji, jak i muzyki. To właśnie kontrast jest wspólnym mianownikiem ekspresji w duecie Kubicki-Hervy. Piękno anioła kontrastuje z naturalizmem jego narodzin; spokojne, kojące, ambienowe fragmenty muzyczne są przetykane industrialnymi elementami.

Więcej w artykule opisującym dokładnie przebieg prac nad projektem oraz na stronie projektu: www.raa2.com


Ghost [2012]


Textile [2005]


Black Flag [2007]


Digital World [2009]


Veins 2015


Icons [2014]


Zink Magazine [2013]